Subscriu-te al newsletter

XAVI LLOSES

Exposició PZ

Xavi Lloses es defineix com a antipianista, terrorista sonor, artista multidimensional. Lleida (1976). Explorador de tot fenomen físic sonor i musical, en totes les seves vessants. Des d’el fet conceptual al vandalisme, com a performer, piròman o pianista. Absolutament absort en cartografiar aquells confins boirosos on la música perd la seva identitat i rostre i es dilueix en quelcom inexplicable però altament tòxic i addictiu; en els llindars de l’art, el soroll, la plàstica, o el ritual i l’experimentació.

A Parada Zero presenta “Please, call me!

Un traductor de nombres de telèfon a melodies. Tan sols has de marcar el nombre de telèfon que apareix al panell, un ordinador recull la trucada sense despenjar. Llegeix els dígits i mitjançant un algoritme converteix el teu telèfon en una frase musical. Dotze focus de llum representen visualment l’escala cromàtica i s’encenen segons la melodia.

xavilloses.com