Subscriu-te al newsletter

Joan Gol

Exposició

PRESENTA

L’Origen: Embrió

DISTOPIA 1.0

És una videoinstal.lació formada per una angoixant projecció audiovisual, un cub amb llum estroboscòpica dins (possiblement un embrió) i quatre monitors que surten de les diferents parets del cub mitjançant un munt de cables. És la primera part d’un projecte molt més gran que surt a partir del concepte  l’hermetisme i una frontera implantada i molt definida,  no tan virtual com es podria arribar a pensar.

El projecte en si crea una Distopia, no tan allunyada a la que es tractava en la “taronja mecànica”, amb l’intent de canviar la societat ja abans de nèixer, creant així una nova generació de persones sense la possibilitat del lliure albir, o en altres paraules la falta d’elecció del seu propi camí. Un intent de millorar a l’ésser humà reprimint la seva llibertat d’elecció sota uns cànons pre-establerts que els acabaran marcant tota la vida.

Però els primers experiments no sempre acaben assolint el resultat esperat.

L’embrió, la part del video presentat és un d’aquests primers experiments fallits on es pot veure la part de repressió just abans de que pugui aquest ésser acabar de formar-se del tot.

A part del video projectat sota una atmòsfera tensa i de nerviós afogament, hi ha la part d’instal.lació que seria el cub, l’úter. La matriu de les noves generacions, un cub on surten quatre cordons umbil.licals endollats a uns monitors que el van vigilant i nodrint amb diferents imatges engoixants. Aquestes que van connectades directament mitjançant una sèrie de cables a l’embrió que hi ha dins l’úter.

El simbolisme del cub, quadrat, hermètic, va directament relacionat amb la metàfora de l’hermetisme de pensament que s’espera d’una societat no tant distant a la realitat, anulades de tota capacitat d’elecció, visquent il.lusoriament en un món dictat per línies invisibles però tan reals com la vida mateixa.

Distopia: Una distopia o antiutopia. És una societat fictícia indesitjable en sí mateixa. Distopia és un terme antònim a la utopia, significant utopia negativa, on la realitat transcòrrer mitjançant termes antitètics als d’una societat ideal, representant una societat hipotètica indesitjable.

En aquest projecte han participat:

Isil Sol vil, Andreu Elias, Paloma Orts, Antonio Nicolas, Xènia Gasull, Lluís Ribalta, Esther Roca, Zaida vidal, Piròmana d’Argós, Aleix rius (McVeth), Sílvia i Maika, Jordi Planella i Arnau Bielsa.